Compact trekker met doorzaaimachine

De doorzaaimachine is ontwikkeld voor het doorzaaien van grasvelden welke na de komst van de Verticuteermachine kale plekken vertonen.
 
Hiermee is het mogelijk om zonder de graszode te beschadigen toch graszaad gelijkmatig bij te zaaien.

Voordeel van mechanisch doorzaaien is dat 3 bewerkingen in 1 werkgang worden uitgevoerd.
beluchten van de toplaag, graszaaien en aandrukken.
Daarnaast is het zaaien met een zaaimachine veel zuiniger als met de hand en komt het mooi gedoseerd in de grond.
 
 Afbeelding invoegen