Compact trekker met doorzaaimachine

De doorzaaimachine is ontwikkeld voor het doorzaaien van grasvelden en gazons
 
Hiermee is het mogelijk om zonder de graszode te beschadigen toch graszaad gelijkmatig bij te zaaien.

Voordeel van mechanisch doorzaaien is dat 3 bewerkingen in 1 werkgang worden uitgevoerd.
beluchten van de toplaag , graszaaien en aanrollen

Daarnaast is het zaaien met een zaaimachine veel zuiniger als met de hand en komt het mooi gedoseerd in de grond.