Mini trekker met spitmachine

Spitmachine 100 cm
 
Roterende spitmachine tot 30-35 cm diepte.
 
voor het losbreken van onderliggende lagen en het vermengen van ondergrond met bovengrond.
 
 
 
                                                                                    

 

De Imants spitmachine is een ideale spitmachine voor kleinere oppervlakten en kleinere tractoren. De spitmachine is geschikt voor zand tot löss- leemachtige en lichte klei gronden (aanbevolen zonder harkrol op kleigronden). De spitmachine ( in België ook wel spitfrees of spitploeg genoemd ) is een mooie compacte en overzichtelijke spitmachine die in veel sectoren toepasbaar is. De machine kan uitgevoerd worden met een harkrol waardoor de hoofdgrondbewerking, het spitten, kan worden gecombineerd met het maken van een zaaibed.

Concept van machine

Een spitmachine bewerkt de grond doormiddel van de spitas. Op deze spitas zitten kransen (ronsels) met telkens een aantal spadebeugels, het aantal ronsels en spadebeugels is afhankelijk van het type machine en de werkbreedte.
 Direct achter de spitas is de harkrol gemonteerd.  De harkrol is een aangedreven buis  met geharde veertanden erop. Door het speciale ontwerp zorgt de harkrol o.a. voor een perfect aangedrukt zaaibed, egaliserende werking en het inwerken van de oppervlakkige organische stof.
 

Spitten in het algemeen

Bij het spitten wordt de organische stof door de biologisch meest actieve, zuurstofrijke bouwvoor gemengd. Zo kan er in 1 werkgang eenvoudig restmateriaal, compost en groenbemester goed ingewerkt worden. Hierdoor staat de organische stof direct als voedsel ter beschikking voor de micro-organismen.
Door de unieke insteek van de spades ontstaat er geen ploegzool. Hierdoor ontstaat er een betere waterhuishouding en worden de meststoffen en mineralen beter benut.
Doordat de spitas zich ‘vooruit’ duwt is er weinig trekkracht nodig in vergelijking tot ploegen. Een ander punt is dat de trekker op de bouwvoor rijdt en niet in de voor waardoor er ook in de diepere grondlagen geen verdichtingen ontstaan. De spitmachine heft alle ontstane verdichtingen tot spitdiepte op en zorgt voor het ideale zaaibed zonder versmering.

Toepassingsmogelijkheden

De kleine spitmachines worden ingezet onder omstandigheden waar de werksnelheid minder van belang is , maar waar de kwaliteit van het spitwerk wel belangrijk is.
De spitmachine zeer geschikt voor zand tot löss- leemachtige bodems overal in de wereld.
De machine heeft een werkdiepte van 15 tot 35 cm waarbij de grond gelijkmatig los wordt gemaakt over de gehele werkdiepte en werkbreedte.
De machine is uitermate geschikt voor de kleinere tuinbouw- en akkerbouw-, groenvoorzienings- en  hoveniers-bedrijven. Tevens voor boomkwekers en in de kassenteelten is de machine perfect voor bodembewerking.
Ook voor de kleinere percelen of strokenteelt is de spitmachine uitermate geschikt. Kopeinden zijn net zo goed bewerkt als de stukken in het midden. Er is geen voor!
Copyright. Imants.