Mini tractor met verticuteermachine

Verticuteren & Beluchten
 
Achtergebleven grasmaaisel en afgestorven plantenresten vormen een laag gazonvilt van uiteindelijk enige centimeters dik. 

Dit gazonvilt verhindert een goede luchtcirculatie en belet de toevoer van water en voedingsstoffen.

Verticuteren verwijdert mos en oppervlakkig wortelend onkruid uit het gazon.

De grond wordt licht ingekerfd en daardoor beter doorlaatbaar voor water en voedingsstoffen. De bovenste graswortels worden doorgesneden, waardoor de ontwikkeling van een dichte grasmat wordt bevorderd.


Het juiste moment om te beluchten en verticuteren is van maart (zodra er geen kans op nachtvorst meer is) tot mei en in de late zomer, van augustus tot september.

de verticuteermachine zorgt voor het beluchten en verwijderen van mos uit uw graszode.
 
deze machine snijd door de zode, en verwijderd en verzameld het afvalgras en mos, door het snijden komt er weer zuurstof en water bij de graswortels zodat deze weer goed kunnen ontwikkelen.
 
met hoogkipper (185 cm) voor het direct lossen in aanhanger of container voor afvoer.